Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị PCCC cho Bệnh Viên Thanh Nhàn – HN

BỆNH VIỆN THANH NHÀN HÀ NỘI

 

Đại diện: (Ông) Đào Quang Minh

Chức vụ: Giám đốc bệnh viện

Địa chỉ: Số 42 Thanh Nhàn – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 04.9714373

Mã số thuế: 0100874788

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC cho Bệnh Viện Thanh Nhàn

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCCHợp đồng cung cấp thiết bị PCCC

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹpHợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

 

Hợp đồng ký kết với bệnh viện Thanh NhànHợp đồng ký kết với bệnh viện Thanh Nhàn

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

BỆNH VIỆN THANH NHÀN HÀ NỘI   Đại diện: (Ông) Đào Quang Minh Chức vụ: Giám đốc bệnh viện Địa chỉ: Số 42 Thanh Nhàn – Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: 04.9714373 Mã số thuế: 0100874788 Hợp […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

BỆNH VIỆN THANH NHÀN HÀ NỘI   Đại diện: (Ông) Đào Quang Minh Chức vụ: Giám đốc bệnh viện Địa chỉ: Số 42 Thanh Nhàn – Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: 04.9714373 Mã số thuế: 0100874788 Hợp […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

BỆNH VIỆN THANH NHÀN HÀ NỘI   Đại diện: (Ông) Đào Quang Minh Chức vụ: Giám đốc bệnh viện Địa chỉ: Số 42 Thanh Nhàn – Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: 04.9714373 Mã số thuế: 0100874788 Hợp […]