Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC cho Trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH

 

Đại diện: (Ông) Đinh Công Mão

Chức vụ: P.Hiệu Trưởng

Địa chỉ: Khu văn công Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 04.3764 3397

Mã số thuế: 0101777868

 

Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC  cho trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC đã ký kếtHợp đồng cung cấp thiết bị PCCC đã ký kết

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹpHợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH   Đại diện: (Ông) Đinh Công Mão Chức vụ: P.Hiệu Trưởng Địa chỉ: Khu văn công Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: 04.3764 3397 Mã số thuế: 0101777868 […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH   Đại diện: (Ông) Đinh Công Mão Chức vụ: P.Hiệu Trưởng Địa chỉ: Khu văn công Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: 04.3764 3397 Mã số thuế: 0101777868 […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH   Đại diện: (Ông) Đinh Công Mão Chức vụ: P.Hiệu Trưởng Địa chỉ: Khu văn công Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: 04.3764 3397 Mã số thuế: 0101777868 […]