Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số #1 Việt Nam

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

Cung cấp trụ bộ quốc phòng cho khu công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh

Trụ bộ quốc phòng 

Sử dụng để cung cấp nước để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Trong nhiều năm qua cháy nổ xảy ra triền miên, trang thiết bị chữa cháy đang còn yếu kém. Do vậy, xây dựng hệ thống cấp nước dự phòng có xảy ra rủi ro đảm bảo tốt cho an ninh xã hội, tránh thiệt hại rủi ro để lại hậu quả nặng nề.

cung-cap-tru-bo-quoc-phong-cho-khu-nghiep-tien-sonCung cấp trụ bộ quốc phòng cho khu công nghiệp Tiên Sơn

Kiểm tra nghiệm thu trụ bộ quốc phòng

Khi cung cấp thiết bị chữa cháy cho khách hàng, đội ngũ nhân viên công ty HTH có tránh nhiệm xuống kiểm tra chất lượng sản phẩm giao cho khách hàng có đảm bảo chất lượng ban đầu. Sau khi kiểm tra làm giấy tờ nghiệm thu bàn giao cho khách hàng ký nhận.

kiem-tra-va-nghiem-thu-tru-bo-quoc-phongKiểm tra và nghiệm thu trụ bộ quốc phòng

Leave a Comment

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin HTH
Đăng ký nhận bản tin từ Thietbichuachay.com.vn
Đừng bỏ lỡ hàng nghìn sản phẩm và những khuyến mại hấp dẫn từ chúng tôi