Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

Thực hiện phân phối bình chữa cháy và các thiết bị chữa cháy cho công ty Yamaha. Các loại thiết bị được kiểm định và phê duyệt bởi cơ quan phòng cháy chữa cháy.

 

Thực hiện phân phối bình chữa cháy cho YamahaThực hiện phân phối bình chữa cháy cho Yamaha

Yamaha thực hiện mua sắm thiết bị để xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của con người trong công ty.

Xây dựng hệ thống chữa cháyXây dựng hệ thống chữa cháy

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

Thực hiện phân phối bình chữa cháy và các thiết bị chữa cháy cho công ty Yamaha. Các loại thiết bị được kiểm định và phê duyệt bởi cơ quan phòng cháy chữa cháy.   Thực hiện phân phối bình […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

Thực hiện phân phối bình chữa cháy và các thiết bị chữa cháy cho công ty Yamaha. Các loại thiết bị được kiểm định và phê duyệt bởi cơ quan phòng cháy chữa cháy.   Thực hiện phân phối bình […]