Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số #1 Việt Nam

Văn bản PCCC

Luật chữa cháy ban hành theo các điều khoản sau:  Điều 30. Biện pháp chữa cháy cơ bản 1. Huy động các lực lượng và phương tiện nhanh chóng dập tắt đám cháy 2. Tập trung cứu người và [...]

THÔNG TƯ SỐ 04/2004/TT-BCA NGÀY 31-3-2004 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04-4-2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA [...]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 – 4 – 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ [...]

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 914/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH  VỀ VIỆC [...]

Đăng ký nhận bản tin HTH
Đăng ký nhận bản tin từ Thietbichuachay.com.vn
Đừng bỏ lỡ hàng nghìn sản phẩm và những khuyến mại hấp dẫn từ chúng tôi