Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC cho Công ty Phát Triển Hạ Tầng & Đầu Tư Tài Chính Việt Nam

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

Đại diện: (Ông) Trần Anh Tú

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Tầng 4-5 tòa tháp VIT, Số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37711 668

Mã số thuế: 0102356598

 

Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC nhập khẩu Woosung – Hàn Quốc

 

Hợp đồng lắp đặt hệ thống PCCCHợp đồng lắp đặt hệ thống PCCC

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹpHợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM   Đại diện: (Ông) Trần Anh Tú Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Tầng 4-5 tòa tháp VIT, Số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM   Đại diện: (Ông) Trần Anh Tú Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Tầng 4-5 tòa tháp VIT, Số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM   Đại diện: (Ông) Trần Anh Tú Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Tầng 4-5 tòa tháp VIT, Số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà […]