Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Công ty Phát Triển Công Trình Viễn Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

 

Đại diện: (Ông) Nguyễn Hữu Thắng

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Lô 18, Khu Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3640 5429

Fax: 04. 3640 5430

Mã số thuế: 0100683141

 

Hợp đồng cung cấp vật tư, phụ kiện và lắp đặt thiết bị PCCC đạt chuẩn

 

Hợp đồng đã ký kết với công ty Công trình viễn thôngHợp đồng đã ký kết với công ty Công trình viễn thông

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹpHợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG   Đại diện: (Ông) Nguyễn Hữu Thắng Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Lô 18, Khu Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Điện thoại: 04.3640 5429 Fax: […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG   Đại diện: (Ông) Nguyễn Hữu Thắng Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Lô 18, Khu Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Điện thoại: 04.3640 5429 Fax: […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG   Đại diện: (Ông) Nguyễn Hữu Thắng Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Lô 18, Khu Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Điện thoại: 04.3640 5429 Fax: […]