Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Cung cấp thiết bị PCCC cho Công ty TNHH Bán Lẻ Nhanh

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH

 

Đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Phòng 702 tầng 7, tòa nhà TTTM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.3764 9987

Mã số thuế: 0104838561

 

Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC cho  Công ty TNHH Bán Lẻ Nhanh

 

Hợp đồng ký kết thành công tốt đẹpHợp đồng ký kết thành công tốt đẹp

 

Hợp đồng ký kết hiệu quả, đem lại sự thành công cho tập đoàn HTH GroupHợp đồng ký kết hiệu quả, đem lại sự thành công cho tập đoàn HTH Group

 

Bình chữa cháy khí CO2 MT5Bình chữa cháy khí CO2 MT5

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH   Đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Loan Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Phòng 702 tầng 7, tòa nhà TTTM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, Hà Nội Điện thoại: 04.3764 9987 […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH   Đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Loan Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Phòng 702 tầng 7, tòa nhà TTTM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, Hà Nội Điện thoại: 04.3764 9987 […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH   Đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Loan Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Phòng 702 tầng 7, tòa nhà TTTM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, Hà Nội Điện thoại: 04.3764 9987 […]