Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Cung cấp bình chữa cháy cho Công ty Thương Mại Dịch Vụ Hiệu Quả

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆU QUẢ

 

Đại diện: (Ông) Tô Xuân Hiệu

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: 52 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Điện thoại: 04.3764 3397

Fax: 04.3764 3397

Mã số thuế: 0101775908

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC cho Công ty Dịch Vụ  Hiệu Quả

 

Hợp đồng đã ký kết thành côngHợp đồng đã ký kết thành công

 

Hợp đồng đã ký kết rất thành côngHợp đồng đã ký kết rất thành công

 

Hình ảnh bình chữa cháy nhập khẩuHình ảnh bình chữa cháy nhập khẩu

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆU QUẢ   Đại diện: (Ông) Tô Xuân Hiệu Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: 52 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội Điện thoại: 04.3764 3397 Fax: 04.3764 3397 Mã số thuế: […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆU QUẢ   Đại diện: (Ông) Tô Xuân Hiệu Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: 52 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội Điện thoại: 04.3764 3397 Fax: 04.3764 3397 Mã số thuế: […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆU QUẢ   Đại diện: (Ông) Tô Xuân Hiệu Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: 52 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội Điện thoại: 04.3764 3397 Fax: 04.3764 3397 Mã số thuế: […]