Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà máy SAMSUNG Viet Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ HỒNG TRƯỜNG

(Dự Án cung cấp lắp đặt  hệ thống PCCC cho nhà máy SAMSUNG Thái Nguyên)

 

Đại diện: (Bà) Trần Thị Hồng

Chức vụ:  Giám Đốc

Địa chỉ: Số 101 Nhà A – Nam Tràng – Trúc Bạch – Hà Nội

Điện thoại: 04.22249433

Mã số thuế: 0101580445

Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà máy SamSung Thái Nguyên

.

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC cho nhà máy Sam SungHợp đồng cung cấp thiết bị PCCC cho nhà máy Sam Sung

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹpHợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

 

Phụ lục hợp đồng SamSung Thái NguyênPhụ lục hợp đồng SamSung Thái Nguyên

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ HỒNG TRƯỜNG (Dự Án cung cấp lắp đặt  hệ thống PCCC cho nhà máy SAMSUNG Thái Nguyên)   Đại diện: (Bà) Trần Thị Hồng Chức vụ:  Giám Đốc Địa chỉ: Số […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ HỒNG TRƯỜNG (Dự Án cung cấp lắp đặt  hệ thống PCCC cho nhà máy SAMSUNG Thái Nguyên)   Đại diện: (Bà) Trần Thị Hồng Chức vụ:  Giám Đốc Địa chỉ: Số […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ HỒNG TRƯỜNG (Dự Án cung cấp lắp đặt  hệ thống PCCC cho nhà máy SAMSUNG Thái Nguyên)   Đại diện: (Bà) Trần Thị Hồng Chức vụ:  Giám Đốc Địa chỉ: Số […]