Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Phân phối thiết bị PCCC cho Công ty trang trí mỹ thuật Beta

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ MỸ THUẬT BETA

 

Đại diện: (Ông) Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38584189

Mã số thuế: 0100776847

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC  nhập khẩu

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCCHợp đồng cung cấp thiết bị PCCC

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ MỸ THUẬT BETA   Đại diện: (Ông) Trần Thanh Tuấn Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.38584189 Mã số thuế: 0100776847 Hợp […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ MỸ THUẬT BETA   Đại diện: (Ông) Trần Thanh Tuấn Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.38584189 Mã số thuế: 0100776847 Hợp […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ MỸ THUẬT BETA   Đại diện: (Ông) Trần Thanh Tuấn Chức vụ: Giám Đốc Địa chỉ: Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.38584189 Mã số thuế: 0100776847 Hợp […]