Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Dự án lắp đặt thiết bị phòng cháy cho Công ty cổ phần đầu tư Hợp Long

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP LONG

Đại diện: (Ông) Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 6B, ngõ 45 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37737440

Mã số thuế: 0102198768

Dự án lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy cho công ty cổ phần đầu tư Hợp Long

Hợp đồng ký kết thành công với công ty cổ phần Hợp LongHợp đồng ký kết thành công với công ty cổ phần Hợp Long

 

Hình ảnh văn phòng công ty Hợp Long và quy trình lắp đặt hệ thống  phòng cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế

Văn phòng công ty Hợp LongVăn phòng công ty Hợp Long

Nhà máy sản xuất của công ty hợp LongNhà máy sản xuất của công ty hợp Long

Hệ thống thiết bị phòng cháy cao cấpHệ thống thiết bị phòng cháy cao cấp

Các kỹ sư công ty HTH đang lắp đặt hệ thống phòng cháyCác kỹ sư công ty HTH đang lắp đặt hệ thống phòng cháy

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP LONG Đại diện: (Ông) Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 6B, ngõ 45 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37737440 Mã số thuế: 0102198768 Dự án lắp […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP LONG Đại diện: (Ông) Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 6B, ngõ 45 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37737440 Mã số thuế: 0102198768 Dự án lắp […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP LONG Đại diện: (Ông) Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 6B, ngõ 45 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37737440 Mã số thuế: 0102198768 Dự án lắp […]