Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Cung cấp thiết bị phòng cháy cho Công ty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Bạch Thái Bưởi

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẠCH THÁI BƯỞI

Đại diện: (Ông) Đàm Thế Diệu

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3855328

Fax: 033.3855344

Mã số thuế: 102010000225269

Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Mỏ hóa chất Bạch Thái Bưởi

Hợp đồng ký kết thành công với công ty mỏ hóa chất Bạch Thái BưởiHợp đồng ký kết thành công với công ty mỏ hóa chất Bạch Thái Bưởi

 

Hình ảnh Mỏ hóa chất Bạch Thái Bười và quy trình vận hành lắp đặt của các kỹ sư tập đoàn HTH

Mỏ hóa chất Bạch Thái BưởiMỏ hóa chất Bạch Thái Bưởi

Hệ thống phòng cháy chữa cháyHệ thống phòng cháy chữa cháy

Các kỹ sư tập đoàn HTH đang lắp đặt và vận hành hệ thống phòng cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẠCH THÁI BƯỞI Đại diện: (Ông) Đàm Thế Diệu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh Điện thoại: 033.3855328 Fax: 033.3855344 Mã số thuế: 102010000225269 Hợp đồng cung cấp lắp […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẠCH THÁI BƯỞI Đại diện: (Ông) Đàm Thế Diệu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh Điện thoại: 033.3855328 Fax: 033.3855344 Mã số thuế: 102010000225269 Hợp đồng cung cấp lắp […]

Bảo dưỡng hệ thống thiết bị chữa cháy cho Royal city

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẠCH THÁI BƯỞI Đại diện: (Ông) Đàm Thế Diệu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh Điện thoại: 033.3855328 Fax: 033.3855344 Mã số thuế: 102010000225269 Hợp đồng cung cấp lắp […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẠCH THÁI BƯỞI Đại diện: (Ông) Đàm Thế Diệu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh Điện thoại: 033.3855328 Fax: 033.3855344 Mã số thuế: 102010000225269 Hợp đồng cung cấp lắp […]