Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Dự án cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Kho bạc nhà nước Bắc Kạn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC KẠN

Đại diện: (Ông) Tạ Quốc Bảo

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 3 – Đường Trường Chinh – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3870202

Fax: 0281.3875798

Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy tiêu chuẩn quốc tế

Hợp đồng ký kết thành công với kho bạc nhà nước Hợp đồng ký kết thành công với Kho bạc nhà nước Bắc Kạn

Hình ảnh Kho bạc nhà nước Bắc Kạn và quá trình lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc KạnKho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn quốc tếHệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống PCCC này bạn sẽ không lo hỏa hoạnHệ thống PCCC này bạn sẽ không lo hỏa hoạn

Hình ảnh vận hành và nghiệm thu hệ thống phòng cháyHình ảnh vận hành và nghiệm thu hệ thống phòng cháy

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC KẠN Đại diện: (Ông) Tạ Quốc Bảo Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 3 – Đường Trường Chinh – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0281.3870202 Fax: 0281.3875798 Hợp đồng cung cấp lắp […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC KẠN Đại diện: (Ông) Tạ Quốc Bảo Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 3 – Đường Trường Chinh – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0281.3870202 Fax: 0281.3875798 Hợp đồng cung cấp lắp […]

Bảo dưỡng hệ thống thiết bị chữa cháy cho Royal city

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC KẠN Đại diện: (Ông) Tạ Quốc Bảo Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 3 – Đường Trường Chinh – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0281.3870202 Fax: 0281.3875798 Hợp đồng cung cấp lắp […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC KẠN Đại diện: (Ông) Tạ Quốc Bảo Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 3 – Đường Trường Chinh – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0281.3870202 Fax: 0281.3875798 Hợp đồng cung cấp lắp […]