Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu?

Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng có nhu cầu liên hệ cho chúng tôi sẽ có đội ngũ giao hàng trên toàn quốc cung cấp tận nơi theo yêu cầu. Ngoài ra khi khách hàng cần tư vấn thiết kế các thiết bị chữa cháy chúng tôi có các chuyên gia hỗ trợ khách hàng tư vấn, thiết kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.

san-xuat-thiet-bi-phong-chay-chua-chaySản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy

Quy trình thực hiện 5S tại xưởng sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy của HTH như sau:

quy trình 5S: Sàng lọc – sắp xếp – sạch sẽ -săn sóc – sẵn sàng

=> Các thiết bị khi đưa ra làm thành phẩm phải được kiểm tra chất lượng, quy cách phải kiểm duyệt của bộ phận QC kiểm tra chất lượng của HTH.

san-xuat-thiet-bi-phong-chay-chua-chaySản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy

=> Xem thêm các thiết bị chữa cháy mà HTH đang bán trên thị trường

Leave a Comment

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Những yêu cầu cơ bản trong việc thiết kế hệ thống PCCC

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Những điều cần biết khi lắp đặt máy bơm chữa cháy Diesel

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Những yêu cầu cơ bản trong việc thiết kế hệ thống PCCC

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Những điều cần biết khi lắp đặt máy bơm chữa cháy Diesel

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sản xuất ở đâu? Tập đoàn HTH có xưởng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Hộp chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, lăng phun,….đặt tại Hà Nội. Khách hàng […]