Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiệt hại có thể xảy ra là một trong những điều cần thiết. Trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong cán bộ, công nhân, viên chức, chủ các doanh nghiệp, chủ các cơ sở và hộ gia đình.

cam-nang-pccc_thiet-bi-chua-chayKiểm tra các thiết bị PCCC

Bên cạnh đó cần có những điều tra, thống kê lại các thông tin về vị trí địa lý, giao thông, nguồn nước, các thay đổi của cơ sở, doanh nghiệp, báo cáo định kỳ về công tác nghiệp vụ cơ bản theo đúng thời gian quy định. Tập trung kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các khu vực trọng điểm như: khu vực chợ, cơ sở kinh doanh khí hoá lỏng, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Qua kiểm tra kịp thời hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

cam-nang-pccc_thiet-bi-chua-chay_0Hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC

 

Hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung các phương án chữa cháy tại chỗ và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ khi có thay đổi. Chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nước và cấp nước phục vụ chữa cháy đảm bảo hiệu quả khi có cháy xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy, phương tiện chữa cháy được trang cấp tại công an quận, huyện… Quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng phục vụ tốt công tác chữa cháy khi có yêu cầu.

Leave a Comment

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Những câu hỏi thường gặp về bình chữa cháy

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]

Những câu hỏi thường gặp về bình chữa cháy

Cẩm nang chữa cháy – Hiện nay, thời tiết đang vào đợt cao điểm của mùa khô năm 2014, là điều kiện dễ phát sinh nguy cơ cháy. Do đó, việc phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn […]