Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Chất lượng thiết bị chữa cháy có đảm bảo an toàn khi sử dụng

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng cháy chữa cháy cũng như các khách hàng của HTH đã sử dụng và rất hài lòng.

Chất lượng thiết bị chữa cháy có đảm bảo an toàn khi sử dụngChất lượng thiết bị chữa cháy có đảm bảo an toàn khi sử dụng

 

Thiết bị chữa cháy của HTH khi nhập về phải được kiểm tra chất lượng hàng nguyên chất đảm bảo an toàn cho người sử dụng phải có tem và nhãn mác đầy đủ và cụ thể,..Đội ngũ chuyên viên kiểm tra chất lượng của HTH sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng nhập và kiểm tra chất lượng hàng xuất cho khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu cần HTH cung cấp thiết bị chữa cháy sẽ được tư vấn hướng dẫn cách sử dụng và lắp đặt theo tiêu chuẩn của luật phòng cháy chữa cháy đảm bảo cho khách hàng sử dụng tốt nhu cầu của mình. Nếu trong quá trình sử dụng có rủi ro HTH chịu trách nhiệm bảo hành và sửa chữa theo đúng luật.

Để kiểm chứng những lời nói trên chúng tôi kính mời quý khách tới công ty chúng tôi tìm hiểu trực tiếp về các thiết bị phòng cháy chữa cháy và tham khảo khách hàng đang và đã sử dụng sản phẩm của HTH

Leave a Comment

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Những câu hỏi thường gặp về bình chữa cháy

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]

Những câu hỏi thường gặp về bình chữa cháy

Nói đến chất lượng của thiết bị chữa cháy phải nói đến tập đoàn HTH một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa cháy uy tín và đã được công nhận kiểm tra chất lượng phê duyệt bởi công an phòng […]