Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Tư vấn lắp đặt hệ thống PCCC cho Công ty Kiến Trúc Phục Hưng

CÔNG TY CỔ PHẨN KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG

 

Đại diện:  (Ông) Trịnh Ngọc Khánh

Chức vụ:  Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ:  Số 59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế:  0101573455

Điện thoại:  04.3537 3979

Hợp đồng cung cấp và tư vấn lắp đặt hệ thống PCCC:

Hợp đồng đã được ký kết thành côngHợp đồng đã được ký kết thành công

Hợp đồng đã được hai bên ký kết và đóng dấu đỏHợp đồng đã được hai bên ký kết và đóng dấu đỏ

Hình ảnh nhân viên của HTh Group đang chuẩn bị hàng hóa giao cho khách hàngHình ảnh nhân viên của HTh Group đang chuẩn bị hàng hóa giao cho khách hàng

Chuẩn bị đóng gói trụ chữa cháy nhập khẩu để giao cho khách hàngChuẩn bị đóng gói trụ chữa cháy nhập khẩu để giao cho khách hàng

Máy bơm chữa cháy Tohatsu nhập khẩu được tư vấn để lắp đặt cho hệ thống nàyMáy bơm chữa cháy Tohatsu nhập khẩu được tư vấn để lắp đặt cho hệ thống này

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY CỔ PHẨN KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG   Đại diện:  (Ông) Trịnh Ngọc Khánh Chức vụ:  Chủ tịch hội đồng quản trị Địa chỉ:  Số 59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mã số thuế: […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY CỔ PHẨN KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG   Đại diện:  (Ông) Trịnh Ngọc Khánh Chức vụ:  Chủ tịch hội đồng quản trị Địa chỉ:  Số 59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mã số thuế: […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY CỔ PHẨN KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG   Đại diện:  (Ông) Trịnh Ngọc Khánh Chức vụ:  Chủ tịch hội đồng quản trị Địa chỉ:  Số 59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mã số thuế: […]