Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng.

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa cháy như: Trụ chữa cháy, bình chữa cháy, tủ phòng cháy chữa cháy và các thiết bị khác.

Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháyGiám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy

Để góp phần cho sự phát triển của nền kinh tế và cuộc sống của xã hội được đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ các thiết bị công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH cung cấp ra thị trường đều phải được đảm bảo nguyên chất và đúng chất lượng như ban đầu về tem nhẵn đầy đủ, thiết bị được bảo quản không thay đổi trạng thái ban đầu cũng hình chất lượng sản phẩm bên trong đảm bảo cho người mua hàng không bị hoang mang hay lo lắng khi sử dụng.

Leave a Comment

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy trước khi xuất hàng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu HTH trực tiếp kiểm tra thiết bị chữa […]