Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Khảo sát nhà xưởng lắp đặt thiết bị chữa cháy

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy rất nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra bất ngờ sẽ khó phản ứng kịp thời mà để lại hậu quả rất nặng nề về tài sản và tính mạng.

khao-sat-nha-xuong-lap-dat-thiet-bi-chua-chayKhảo sát nhà xưởng lắp đặt thiết bị chữa cháy

Khảo sát là một hình thức mà giúp cho bạn thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy chính xác hơn, đảm bảo độ an toàn và phòng ngừa cháy nổ một cách sát xao hơn.

Thiết bị chữa cháy được cung cấp và lắp đặt toàn bộ theo tiêu chuẩn đã được thẩm duyệt. Để đảm bảo cho an toàn tài sản & tính mạng cần được khảo sát xem vị trí, sản phẩm hàng hoá, quy mô,…để lên bản vẽ chi tiết, bảng dự toán chi phí giúp khách hàng tiết kiệm những chi phí lãng phí.

khao-sat-nha-xuong-lap-dat-thiet-bi-chua-chay-1Khảo sát nhà xưởng lắp đặt thiết bị chữa cháy

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn tư vấn khảo sát của HTH PCCC được đào tạo thường xuyên, giàu kỹ năng và kinh nghiệm giúp khách hàng hài lòng.

Mọi thông tin chi tiết liên quan quý khách hàng vui lòng liên hệ: 19006652 để được chúng tôi hỗ trợ!

Leave a Comment

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Thiết bị chữa cháy dành cho ô tô và xe máy

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Lưu ý khi sử dụng Aceton trong sản xuất đồ gỗ

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Những lưu ý trong việc PCCC mùa khô

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]

Chất lượng thiết bị PCCC

Khảo sát nhà xưởng để lắp đặt các thiết bị chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN của cơ quan PCCC tại Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy […]