Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC cho công ty Quang Vinh

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC QUANG VINH

Đại diện: (Ông) Nguyễn Quang Thủy

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: An Bình – Nam Sách – Hải Dương

Điện thoại: 0320.3851951

Mã số thuế: 0800865027

Hợp đồng cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy nhập khẩu

Hợp đồng ký kết thành công với công ty PCCC Quang VinhHợp đồng ký kết thành công với công ty PCCC Quang Vinh

Hình ảnh các thiết bị phòng cháy chữa cháy Tập đoàn HTH cung cấp cho công ty Quang Vinh

Bình chữa cháy nhập khẩuBình chữa cháy nhập khẩu

Bộ nội quy tiêu lệnh và bình chữa cháyBộ nội quy tiêu lệnh và bình chữa cháy

Hệ thống phòng cháy chữa cháyHệ thống điều khiển phòng cháy chữa cháy

Bảng điều khiển hệ thống phòng cháyBảng điều khiển hệ thống phòng cháy

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC QUANG VINH Đại diện: (Ông) Nguyễn Quang Thủy Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: An Bình – Nam Sách – Hải Dương Điện thoại: 0320.3851951 Mã số thuế: 0800865027 Hợp đồng cung cấp thiết bị phòng […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC QUANG VINH Đại diện: (Ông) Nguyễn Quang Thủy Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: An Bình – Nam Sách – Hải Dương Điện thoại: 0320.3851951 Mã số thuế: 0800865027 Hợp đồng cung cấp thiết bị phòng […]

Bảo dưỡng hệ thống thiết bị chữa cháy cho Royal city

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC QUANG VINH Đại diện: (Ông) Nguyễn Quang Thủy Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: An Bình – Nam Sách – Hải Dương Điện thoại: 0320.3851951 Mã số thuế: 0800865027 Hợp đồng cung cấp thiết bị phòng […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC QUANG VINH Đại diện: (Ông) Nguyễn Quang Thủy Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: An Bình – Nam Sách – Hải Dương Điện thoại: 0320.3851951 Mã số thuế: 0800865027 Hợp đồng cung cấp thiết bị phòng […]