Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Hợp đồng cung cấp thiết bị chữa cháy cho tập đoàn YAMAHA Việt Nam

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

Đại diện: (Ông) Tang Kin Hoong

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Địa chỉ: Trung Giã – Sóc Sơn – TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3582 4900

Fax: 04.3582 4858

Mã số thuế: 0100774342

Hợp đồng cung cấp phân phối thiết bị chữa cháy

Hợp đồng cung cấp thiết bị chữa cháy cho công ty yamahaHợp đồng cung cấp thiết bị chữa cháy cho công ty yamaha

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹpHợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Hình ảnh thiết bị chữa cháy được chúng tôi nhập khẩu và phân phối cho Yamaha Motor Việt Nam

Bình chữa cháy nhập khẩuBình chữa cháy nhập khẩu

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM Đại diện: (Ông) Tang Kin Hoong Chức vụ: Phó tổng giám đốc Địa chỉ: Trung Giã – Sóc Sơn – TP. Hà Nội Điện thoại: 04.3582 4900 Fax: 04.3582 4858 Mã số thuế: 0100774342 Hợp đồng cung […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM Đại diện: (Ông) Tang Kin Hoong Chức vụ: Phó tổng giám đốc Địa chỉ: Trung Giã – Sóc Sơn – TP. Hà Nội Điện thoại: 04.3582 4900 Fax: 04.3582 4858 Mã số thuế: 0100774342 Hợp đồng cung […]

Bảo dưỡng hệ thống thiết bị chữa cháy cho Royal city

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM Đại diện: (Ông) Tang Kin Hoong Chức vụ: Phó tổng giám đốc Địa chỉ: Trung Giã – Sóc Sơn – TP. Hà Nội Điện thoại: 04.3582 4900 Fax: 04.3582 4858 Mã số thuế: 0100774342 Hợp đồng cung […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM Đại diện: (Ông) Tang Kin Hoong Chức vụ: Phó tổng giám đốc Địa chỉ: Trung Giã – Sóc Sơn – TP. Hà Nội Điện thoại: 04.3582 4900 Fax: 04.3582 4858 Mã số thuế: 0100774342 Hợp đồng cung […]