Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số 01 Việt Nam

Cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy cho công ty CP máy công nghiệp REAMAC

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP REAMAC

Đại diện: (Ông) Phương Công Cửu

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 30B Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.66823577

Fax: 04.37324081

Mã số thuế: 0101502246

Là một công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp cũng như sản phẩm và dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường.

Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy nhập khẩu

Hợp đông đã ký kết thành công tốt đẹpHợp đông đã ký kết thành công tốt đẹp

Hình ảnh quy trình lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với hệ thống này sự an toàn là tuyệt đối. Nỗi lo hỏa hoạn trong công ty sẽ không còn nữa.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tếHệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống phòng cháy đẳng cấp quốc tế do các kỹ sư tập đoàn HTH lắp đặtHệ thống phòng cháy đẳng cấp quốc tế do các kỹ sư tập đoàn HTH lắp đặt

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống PCCC cần những gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP REAMAC Đại diện: (Ông) Phương Công Cửu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: 30B Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: 04.66823577 Fax: 04.37324081 Mã số thuế: 0101502246 Là một công ty hàng […]

Cung cấp trụ bộ quốc phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP REAMAC Đại diện: (Ông) Phương Công Cửu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: 30B Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: 04.66823577 Fax: 04.37324081 Mã số thuế: 0101502246 Là một công ty hàng […]

Bảo dưỡng hệ thống thiết bị chữa cháy cho Royal city

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP REAMAC Đại diện: (Ông) Phương Công Cửu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: 30B Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: 04.66823577 Fax: 04.37324081 Mã số thuế: 0101502246 Là một công ty hàng […]

Dự án phân phối thiết bị chữa cháy Yamaha

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP REAMAC Đại diện: (Ông) Phương Công Cửu Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: 30B Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: 04.66823577 Fax: 04.37324081 Mã số thuế: 0101502246 Là một công ty hàng […]